Hospitality Management Department -- 106年11月30日2017中式麵食點心不敗技法研習會報名表
106年11月30日2017中式麵食點心不敗技法研習會報名表

2017中式麵食點心不敗技法研習會

一、目的:為提供教師校內研習機會及校外教師專業交流,以增進新知與技術,提升實務能力,增進教學品質。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、主辦單位:宏國德霖科技大學 餐旅管理系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、活動時間:106 12 24 日(星期日) 8:30-16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、與會對象:本校教師暨北區高職餐飲相關科系教師,人數以 40 人為原則,額滿為止。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、研習費用:本研習活動全程免費。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、報名時間:即日起至 106 12 14 日(星期四)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 報名網址:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg-idaCgSSavZcUWJL9MTQleR7KKwM_7MPHIzJL-tlWbr4Bw/viewform

七、研習地點:罕見樓9F 烘焙教室

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、講師簡介

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教師

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現職

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經歷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何建彬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國立高雄餐旅大學-副教授

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五花馬餐飲公司-顧問

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福華飯店-廚藝顧問、主廚

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、活動時程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動內容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備註

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:20 ~ 8:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報到

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:30 ~ 12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

示範教學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 ~ 16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

實際操作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gotop